Müziğin çocukların gelişimi için faydaları eğlencenin çok ötesinde. Yapılan araştırmalar müziğin çocukların sosyal, bilişsel, duygusal, psikomotor gibi genel gelişim alanlarına olumlu etkisini kanıtlamış durumda. Yani, müzik eğitiminin erken yaşlardan itibaren ciddiye alınması gerektiği bir gerçek. Biz de bu yazımızda, müziğin çocukların gelişimine nasıl katkı sağladığını sizlerle paylaşarak küçük yaşlarda müzik eğitiminin neden önemli olduğunu vurgulamayı amaçladık. İşte müziğin çocuklara faydaları:

1.Ritim becerileri oluşur

Ritim becerileri oluşur

Müzik eğitiminin temellerinin atıldığı ritim çalışmalarının matematiksel zeka ile olumlu bir ilişkisi vardır. Erken yaşlarda ritim becerileri gelişen çocuklar, ilerleyen yıllarda müzik eğitimlerine devam etmeseler bile çok yönlü düşünebilirler, daha kolay odaklanabilirler ve hızlı karar verip sorunlara çözüm üretebilirler. Erken yaşlarda uygulanan ritim çalışmaları ve beden perküsyonu çocukların ince ve kaba motor gelişimlerine yardımcı olur, konsantrasyon sürelerini uzatır ve hafızalarını geliştirir. Çocukların ritim becerilerini geliştirmek için onları tabii ki oyunlar oynayarak, oyuncaklarını veya evdeki araç gereçleri birbirine vurup ritimler çıkararak, onların da bu seslere veya şarkılara ritim tutmasını destekleyerek ritim ile tanıştırabiliriz.

2.Topluluk içinde kendilerini ifade etmekte zorlanmazlar

Topluluk içinde kendilerini ifade etmekte zorlanmazlar

Müzik eğitimi çocuğun sosyalleşme sürecine katkıda bulunur. Gerek çok küçük yaşlarda aldığı ritim eğitimi olsun gerekse bir enstrüman eğitimi, bir gruba dahil oldukları için çocuklar o grup içinde, dolaylı olarak da topluluk içinde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Kendi becerilerini göstermekte zorluk çekiyorlarsa, grup çalışmalarından ve arkadaş ortamından keyif almaya başladıkça hata yapmaktan korkmamaya ve topluluk içinde kendilerini daha rahat ifade edebilmeye başlarlar.

3.Alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişir

Alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişir

Hem şarkı dinlemek hem de şarkı söylemek çocukların dil gelişimine katkı sağlar. Şarkıları (tabii ki yaşına uygun olan şarkıları) dinleyerek şarkı içinde geçen bilmedikleri kelimeleri anlamlandırırlar. Böylece, kelime dağarcıkları gelişmiş olur. Ayrıca, şarkıları düzgün söylemeye çalıştıkça çocuklar dil, ağız, dudak kaslarının kontrolünü sağlamayı öğrenirler. Böylece, daha düzgün bir telaffuza sahip olup anlaşılır bir şekilde konuşurlar.

4.Okuma becerileri daha iyidir

Okuma becerileri daha iyidir

Müzik eğitiminin okuma becerilerine de katkı sağladığını görülmektedir. Müzik eğitimi sayesinde çocuklar notaları doğru seslendirmeyi öğrenir. Notaları doğru seslendirebilen çocukların harfleri de doğru seslendirebilir. Yani, müzik eğitimi alan çocukların okuma becerileri de müzik eğitimi almayan çocukların okuma becerilerine göre daha gelişmiştir.

5.Duygularını düzene sokar

Duygularını düzene sokar

Müziğin hem eğlendirici hem de dinlendirici etkileri vardır. En başta da bahsettiğimiz gibi, çocuklar müzik sesi duyunca mutlu olur. Müzik çocukların duygularını düzene sokar. Bir nevi rehabilitasyon özelliği taşır. Türkiye’de çok yaygın olmasa da dünyanın birçok yerinde çocuklara müzik terapisi uygulanarak duygusal bozuklukların tedavisi sağlanmaktadır.

6.Akademik başarıyı artırır

Akademik başarıyı artırır

Müzik eğitimi alan çocukların akademik performansları almayanlara göre daha yüksektir. Küçük yaşlardan itibaren bir müzik aleti çalmaya başlayan çocuklar o enstrümanı çalmayı öğrenirken, aynı zamanda, düzenli bir şekilde çalışması gerektiğini, sürekli tekrar yapması gerektiğini, ufak bir başarısızlıkta duygularını kontrol ederek hemen pes etmemesi gerektiğini de öğrenir. Bunlar hem okul hayatında hem de kariyerinde başarılı olması için gereken temel davranışlardır. Müzik eğitimi alan çocuklar bu davranışların temelini çok küçük yaşlardan itibaren atmaya başlarlar. Böylece, akademik alanda da müzik eğitimi almayan çocuklara oranla daha başarılı olurlar. Ayrıca, müzik eğitimi sayesinde çocukların dikkatlerini toplama süreleri uzar ve yaptıkları tekrarlar sayesinde hafızaları gelişir. Bu iki becerinin de akademik hayattaki rolü büyüktür.