Okulöncesi dönemde çocukların yaşadığı farklı deneyimler, spor, müzik, yaratıcı drama gibi katıldığı çeşitli aktiviteler onların gelişimine büyük katkılar sağlar. Çocuğumuzu bunları yapmaya zorlamadığımız, onu başkalarıyla kıyaslamadığımız sürece, yani, yaptığı faaliyetlerde ve içinde bulunduğu aktivitelerde minik omuzlarına herhangi bir beklenti yüklemeden onların eğlenmesine izin verdiğimiz sürece aşağıda sadece bazılarını sıraladığımız olumlu etkileri görebiliriz:

1. Yaparak öğrenirler

Yaprak Öğrenirler

Spor, müzik, sanat, drama gibi alanlardaki eğitimler çocukların uzaktan, pasif bir şekilde değil de aktif bir şekilde, bizzat deneyimleyerek öğrenmesini esas alır. Çocuklar öğrendikleri bilginin çoğunu kendileri deneyerek, yaparak öğrenirler. Ne kadar çok aktiviteye katılıp farklı deneyimler edinirlerse, o kadar çok öğrenme fırsatı elde ederler. Örneğin, spor ve dans aktivitelerinde bedenlerinin sınırlarını keşfederler. Yaratıcı drama eğitimlerinde, insanların farklı durumlar karşısında neler hissedebildiklerini deneyimleyerek empati becerilerini geliştirirler.

2. Grup içinde çalışmaya alışırlar

Grup içinde çalışmaya alışırlar

Bu aktiviteler çoğunlukla bir grup içerisinde yapıldığı için çocukların grup faaliyetlerine karşı önyargıları ya da endişeleri varsa onların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Grup halinde yapılan aktivitelere katıldıkça aslında daha çok eğlendiğini gören çocuk diğer insanlarla iş birliği yapmayı öğrenir. Bir grubun ve ortak bir amacın bir parçası olur. Grup içerisinde kendi yeteneklerini sergilemek için daha fazla fırsatı olur, böylece kendini gösterme konusunda daha cesaretli olur. Örneğin, spor yapan çocuklar takım çalışmalarına alışır, liderlik özelliklerini geliştirirler. Müzik/dans eğitimi alan çocuklar grup içerisinde arkadaşlarının ve eğitmenlerinin beğenisini aldıkça kendilerine güvenleri artar.

3. Motor becerilerini iyileştirir

Motor becerilerini iyileştirir

Çocuklara yönelik yapılan aktiviteler genellikle çocukların eğleneceği, rahatça hareket edebileceği, bol bol hoplayıp zıplayabileceği aktiviteler olduğu için çocukların ince ve kaba motor becerilerinin gelişimine de katkısı büyüktür. Örneğin, spor veya dans eğitimlerine katılan çocukların refleksleri kuvvetlenir, duruş bozukluklarının önüne geçilir, el, kol, baş, ayak gibi organların birbiriyle koordinasyonu gelişir. Sanat faaliyetlerine katılan çocukların daire çizmek, makas tutmak gibi ince motor kabiliyetleri gelişir, böylece yazı yazma becerilerine hazırlanmış olurlar.

4. Bilişsel gelişime katkı sağlar

Bilişsel gelişime katkı sağlar

Çocukların katıldığı çeşitli aktivitelerin bilişsel gelişime de faydaları vardır. Örneğin, küçük yaştan itibaren spor yapan çocukların stratejik düşünme becerileri gelişir. Müzik eğitimi almak çocukların hafızasını geliştirir. Sanat eğitimi alan çocukların problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri güçlenir, başladığı bir işi tamamlayabilme sabrını göstermeyi ve bunun için kendini kontrol edebilmeyi öğrenir. Yaratıcı drama eğitimlerinde grup arkadaşlarıyla kurduğu etkileşimler sırasında dil becerilerini geliştirir, sesinin tonunu ayarlamayı ve beden dilini kullanmayı öğrenir.

5. Hayal gücünü geliştirir

Hayal gücünü geliştirir

Yaratıcı düşünme de çocukların erken yaşlarda farklı aktiviteler deneyimlemesinin bilişsel gelişime olan faydalarından biridir. Örneğin, sanat eğitimlerinde çocukların hayal gücü gelişir. Hayal gücü dediğimiz, çocukların, aslında o anda orada bulunmayan ve görünmeyen bir nesneyi veya kişiyi zihinlerinde canlandırmasıdır, yani, soyut düşünme becerisidir. Çocuklar bu aktiviteler sırasında daha önce hiç görmedikleri bir çiçeği çizebilir ya da geçen hafta restorana gittiklerinde gördükleri bir garsonu canlandırabilirler, canlandırdıkları kişinin perspektifini alarak olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenebilirler.