Çocuklar çok erken yaşlardan itibaren deney yapmaya başlarlar. Ellerine aldıkları nesneleri sallayarak ya da yere atarak nesnenin çıkardığı sese, yuvarlanıp yuvarlanmadığına ya da yere düşünce zıplayıp zıplamadığına bakarak o nesne ve benzerleri hakkında bilgi edinirler. Bizim onlara topun yere atılınca zıplayacağını veya yuvarlanıp gideceğini söylememiz herhangi bir anlam ifade etmez. Çünkü çocuklar en küçük yaşlardan itibaren kendileri deneyerek ve yaparak öğrenirler.

Bu minik araştırmacıların merak duygularını ve öğrenme isteklerini ilerleyen yıllarda da sürdürmelerini sağlamak için onlarla birlikte basit deneyler yaparak bilim, fen ve doğa etkinliklerine ilgilerini çekmek gerekir. Böylece deney yapmak çocukların hem küçük yaşlardaki hem de ilerleyen yıllardaki gelişimi desteklenir. Nasıl mı?

1. Sorgulayan bireyler olarak yetişirler

Sorgulayan bireyler olarak yetişirler

Çocuklar yapılan deneyleri gözlemledikçe ve kendileri deney yaptıkça araştırma yapma, soru sorma ve merak etme istekleri oluşur. Başkalarının dikte ettiği bilgileri sorgulayan ve düşünen bireyler haline gelirler. Bu da hem okul hayatında hem de günlük hayatlarında başarılı bireyler olmalarını sağlar.

2. Bilimi severler

Bilimi severler

Basit, zararsız ama eğlenceli deneyler sayesinde çocuklar bilimsel aktivitelerde bulunmaktan keyif almaya başlarlar. Hatta küçük çocuklar için bilim sihir gibidir. Normalde suya batmasını bekledikleri toplu iğnenin suya batmadığını görmek onları şaşırtır ve sebebini öğrenmek için teşvik eder. Böylece çocuklar küçük yaşlardan itibaren bilime ilgi duymaya başlarlar.

3. Bilime katkıda bulunabileceklerini fark ederler

Bilime katkıda bulunabileceklerini fark ederler

Özellikle günlük hayatta kullandığımız araç gereç ve malzemelerle yapılan deneyler sayesinde çocuklar bilimin hayatımızın bir parçası olduğunu keşfederler. Yaşadıkları çevrede olup biten fen ve doğa olaylarına dikkat etmeye başlarlar. Olaylar arasındaki neden sonuç ilişkilerini görmeye başlarlar. Böylece, günlük hayatta karşılarına çıkan problemlere çözümler üretebildikleri için bilime katkıda bulunabileceklerini fark ederler. Çevrelerinde gözlemledikleri ihtiyaçları gidermek için buluşlar yapmaya özenirler.

4. Akademik hayatta başarılı olurlar

Akademik hayatta başarılı olurlar

Deney yaparak öğrenen çocuklar başarısız olduklarında pes etmeyip farklı yaklaşımlar ve çözümler üreterek yeniden denerler. Ezberci eğitim yerine yaparak ve kavrayarak öğrenmeye alışırlar. Öğrendiklerini deneylerle ispat edebilirler. Böylece, fikirlerini bilimsel kanıtlarla savunmayı öğrenirler. Bu da akademik hayatta daha başarılı olmalarını sağlar.

5. Sosyal becerilerini geliştirirler

Sosyal becerilerini geliştirirler

Bilim, fen ve doğa etkinliklerine katılan çocuklar kendi yaş grubundan ve kendi gelişim seviyesine uygun diğer çocuklarla bir araya gelerek sosyal becerilerini geliştirmesine imkan tanıyan aktivitelerde bulunur. Ortak ilgi alanları olan yaşıtlarıyla arkadaş olup onlarla bilgi alışverişinde bulunur ve birlikte deney yapma fırsatı edinirler.